Skip to content

Om oss

Vi har siden 1970 kunnet tilby profesjonell eiendomsutleie til gode betingelser. Vår soliditet er din trygghet!

Litt historikk

Selskapet ble stiftet i 1957 av Georg Andersen, som «Georg Andersen Engros». Selskapets virksomhet var den gang engroshandel av manufaktur i nordland, Troms og Finnmark.

Bedriften gikk godt og behov for større kontor og lagerplass gjorde at det ble besluttet å bygge Skippergata 41 som stod ferdig i 1971. Georg Andersen Engros benyttet selv rundt 1500 m² i bygget mens resten ble leid ut. Dette var starten som eiendomsselskap.

G-Andersen-Engros1

Driftsendring og generasjonsskifte

På grunn av varehandelens endring med kjedebygging og direkte leveranser fra produsent til butikk ble engrosvirksomheten faset ut på slutten av syttitallet. Selskapet var nå et reint eiendomsselskap og Ulf Tore Andersen tar over daglig drift i 1986. Videre går selskapet over til aksjeselskapsformen i 1992 da Anco Eiendom as blir stiftet. Samtidig blir det gjennomført generasjonsskifte.

Virksomheten utvides med kjøp av tomteområdet Skippergata 16-22 og i 2000 står nybygget Skippergata 16 ferdig. Denne delen av virksomheten legges inn i datterselskapet Anco Partner as. Siden har også Storgata 111 as kommet til.

Dagens drift

Selskapets virksomhet i dag er drift og utleie av Skippergata 16-18 og Skippergata 41-47 på til sammen 10.000 kvadratmeter. Selskapet disponerer også store parkeringsarealer og bolighus. Daglig leder er Ulf Tore Andersen.