Utvidelsesplaner? Behov for nye og moderne lokaler med sentral beliggenhet og gode parkeringsmuligheter? Vi har siden 1970 kunnet tilby profesjonell eiendomsutleie til gode betingelser. Vår soliditet er din trygghet!

Næringsarealer til alle formål

  • Kontorlokaler
  • Lager og kombinasjonslokaler
  • Butikklokaler
  • Restaurant
  • Fra opp til  1000 m² på ett plan
  • Fra enkeltrom til større enheter

Anco Eiendom as har til formål å kjøpe, selge, bygge og forvalte eiendommer. Vi disponerer ca. 10 000 m2 bolig- og forretningslokaler i Tromsø fordelt på eiendommene Skippergata 16-18 og Skippergata 41-47.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Litt historikk

 

Selskapet ble stiftet i 1957 av Georg Andersen, som «Georg Andersen Engros». Selskapets virksomhet var den gang engroshandel av manufaktur i nordland, Troms og Finnmark.

Bedriften gikk godt og behov for større kontor og lagerplass gjorde at det ble besluttet å bygge Skippergata 41 som stod ferdig i 1971. Georg Andersen Engros benyttet selv rundt 1500 m² i bygget mens resten ble leid ut. Dette var starten som eiendomsselskap.

Driftsendring og generasjonsskifte

På grunn av varehandelens endring med kjedebygging og direkte leveranser fra produsent til butikk ble engrosvirksomheten faset ut på slutten av syttitallet. Selskapet var nå et reint eiendomsselskap og Ulf Tore Andersen tar over daglig drift i 1986. Videre går selskapet over til aksjeselskapsformen i 1992 da Anco Eiendom as blir stiftet. Samtidig blir det gjennomført generasjonsskifte.

Virksomheten utvides med kjøp av tomteområdet Skippergata 16-22 og i 2000 står nybygget Skippergata 16 ferdig. Denne delen av virksomheten legges inn i datterselskapet Anco Partner as. (100%).

Dagens drift

Selskapets virksomhet i dag er drift og utleie av Skippergata 16-18 og Skippergata 41-47 på til sammen 10.000 kvadratmeter. Daglig leder er Ulf Tore Andersen.

Tromsø Handelsregister: Georg Andersen Engros
Tromsø Handelsregister: Georg Andersen Engros