Kort om Anco

Utleie og forvaltning av eiendom.

 • Etablert i 1957 som engrosforretning innenfor manufaktur. Kom inn i eiendomsbransjen i 1970 og ble rent eiendomsselskap i 1979.
 • 10 000 m² bolig-, kontor-, lager- og butikklokaler.
 • Datterselskapet Anco Partner AS eier og drifter Skippergata 16.

Se våre lokaler?
Kontakt Ulf Tore Andersen for en prat eller visning.

Mobil 400 81 560

SKIPPERGATA 41-47

 • Kontorbygg med lager og butikkdel
 • Oppført i 1971
 • 6000 m²
 • God til høy standard med nye
  oppgraderte tekniske installasjoner
 • Har egen liten parkeringsgarasje og noe utendørsparkering

SKIPPERGATA 16-18

 • Kombinasjonsbygg med butikk,
  restaurant, kontorer og leiligheter.
 • Oppført i 2000, 4000 m²
 • Gjennomgående god til høy standard
  oppgraderte tekniske installasjoner
 • Egen parkeringsgarasje samt stor
  utendørsparkering som driftes av Europark

SKIPPERGATA 16-18

 • Kombinasjonsbygg med butikk,
  restaurant, kontorer og leiligheter.
 • Oppført i 2000, 4000 m²
 • Gjennomgående god til høy standard
  oppgraderte tekniske installasjoner
 • Egen parkeringsgarasje samt stor
  utendørsparkering som driftes av Europark